انتخاب زبان

تلفن بالای صفحه

021-88750282 تلفن شیشه هوشمند ایران

دفتر اداری- خیابان مطهری

شیشه هوشمند، مناسب برای استفاده در اتاق های مدیریت.

حالت روشن (ON)                                                                               حالت خاموش (OFF)