انتخاب زبان

تلفن بالای صفحه

021-88750282 تلفن شیشه هوشمند ایران

نمایندگی خراسان

                     

--- گروه مهندسی آل هاشمی- آقای مهندس آل هاشمی

    آدرس: مشهد، بلوار خیام، بین خیام جنوبی 7 و 9، پلاک 27

    تلفن:  37667601-051

    فکس:  37644198-051 

    همراه:  1944 114 0915

 @alehashemi.eng.group

                        

 

               

--- گروه مهندسی ارس سازه- آقای مهندس حکم آبادی

    آدرس: مشهد، وکیل اباد، وکیل اباد ۶۹، پلاک 27، واحد 2

    تلفن تماس: 4223  823 0915 - 1687 123 0915

@aras.saze